2019-11-11 Stockholm

Vilka är DÖTTRAR för internationell Solidaritet?

Vi är döttrar till de politiska flyktingar som var tvungna att fly Augusto Pinochets regim i Chile. Pinochet och den chilenska juntan utsatte våra föräldrar för tyranni, förtryck och förföljelse mellan åren 1973-1990. Våra föräldrar hade drömmen om ett värdigt liv i en demokrati och vi döttrar fick möjligheten att genom Sveriges solidaritet få växa upp tryggt, födas och leva. Våra rötter förvandlades till träd som idag har växt sig starka. Idag blommar vårt träd med ömsom chilenska blad, ömsom svenska. Vi bidrar, främjar och arbetar förebyggande för ett jämlikt samhälle.

Organisationen DÖTTRAR

Vi har grundat en ideell organisation, ”DÖTTRAR för internationell solidaritet”. Vi är en förening som är partipolitiskt och religiöst obunden, med en feministiskt grund som vilar på alla människors lika värde. Vi är engagerade i internationell solidaritet och mänskliga rättigheter.

Gruppen består av 14 kvinnor, idag är alla 14 grundmedlemmar med i Styrelsen. Vi välkomnar alla kvinnor, män, barn och icke binära personer som delar våra värderingar att bli medlemmar i vår organisation.

DÖTTRAR vill samarbeta med andra organisationer och utbyta erfarenheter för att stärka varandra i kampen mot orättvisorna i Chile och i Sverige. I framtiden vill vi utvidga detta arbete till att synliggöra fler latinamerikanska länder eftersom kontinenten genomgår förändringar som är värda att uppmärksamma. Många av dessa har även lett till en positiv utveckling, trots de svåra sociala förhållanden som råder. Vi har många gemensamma frågor där samarbete är vägen framåt.

Hur uppstod DÖTTRAR?

Allt började när vi fick nyheterna om massprotesterna  den 18 oktober 2019 och hur militär använde övervåld mot demonstranter. I oproportionerliga och odemokratiska beslut utfärdade Chiles regering med Sebastian Piñera i spetsen undantagstillstånd och utegångsförbud, vilket bl.a. hindrade befolkningen att vara ute nattetid. I en demokrati ska staten och militären skydda sitt folk, inte anfalla dem. I Chile räknas det från starten av mobiliseringarna den 18 oktober fler än 20 personer mördade av polis och militär, flera kidnappade, hundratals torterade och flera tusen fängslade. En särskilt grym och i världen aldrig tidigare åskådad form av repression har varit de ca 200 fall av skjutningar rakt in i ögonen på demonstranter som numera är livslångt synskadade. En tragisk slogan har blivit: ”De ger sig på våra ögon men trots att våra sinnen skadas är vi är inte längre blinda”. Frågan hänger kvar i luften efter 43 år. Hur kan detta vara möjligt i en demokrati 2019?

Konflikten började dock inte den 18 oktober med undantagstillståndet, utan den bottnar i diktaturen och arvet efter den.

Missnöjet växte succesivt under flera decennier bland annat p.g.a ökade levnadskostnader, undermålig sjukvård, dålig kvalité på den privatiserade utbildningen, samt att korruptionen bland politiker uppdagats. Folk gick ut på gatan och demonstrerade sitt missnöje och sin ilska. Men även hopp uttrycks genom kreativa massprotester, musik på gatorna, dans, teater, cykeldemonstrationer och konserter. Chile visar oss vägen framåt i strävan efter ett jämställt och jämlikt samhälle. Vägen dit är lång och smärtsamt, men vi är inte ensamma.

Trots att ursprunget till förtrycket och konflikten med den chilenska staten började för mer än 500 år sedan med kolonialismens exploatering och plundring av våra marker och mineraler samt utrensningen av Mapuchefolket, blev militärdiktaturen en ny milstolpe. Vi anser att de pågående protesterna mot orättvisorna och ojämlikheterna bottnar i det nyliberala systemet som föddes i Chile under diktaturen och som sprider sig alltmer runt om i världen. Vi ser att det finns liknande oroväckande tendenser i dagens Sverige med allt mer ökade klyftor.

Tankarna förde oss vidare till frågan; Vad bör vara viktigast, de internationella handelsavtalen med den chilenska regeringen eller de mänskliga rättigheterna?

Mobilisationerna i Chile har två viktiga symboler som är mycket relevanta i sammanhanget:

  • Mapucheflaggan står för social mobilisering. En annan tolkning är att ”ett annat sätt att leva är möjligt”. Mapuchefolket värnar om moderjorden och menar att vi kan leva med och av den. Mapucheflaggor syns i större utsträckning än någonsin i sociala rörelser som protesterar mot ett icke-jämställt och ojämlikt samhälle.
  • att slå på ”kastrullen”-med budskapet att ha mat för dagen är det mest grundläggande för människors överlevnad. Vi kan inte acceptera att demonstranter som protesterar för de mest basala behoven bemöts med våld och repression. Barn, studenter och kvinnor blir våldtagna, misshandlade, lemlästade och mördade av polis och militär.

Varför ser vi behovet av att organisera oss?

DÖTTRARs krav är därför följande:

  • Vi kräver att militären skall avlägsnas från gator och torg i hela Chile.
  • Vi fördömer de människorättsbrott som begåtts under demonstrationerna i Chile 2019
  • Ställa Chiles president Sebastian Piñera inför rätta för brott mot mänskliga rättigheter.
  • Avsätta Chiles president Sebastian Piñera nu.

Vad är DÖTTRARs syften?

  • Att uppmärksamma det chilenska folkets kamp på gator och torg, kampen speglar den sociala, ekonomiska och politiska situationen i Chile.
  • Att den internationella solidariteten och vårt arbete ska skapa en större förståelse för solidaritet.
  • Att skapa opinion runt händelserna i Chile och kunna påverka världen att reagera och fördöma statsvåldet samt skapa dialog och debatt kring situationen i Chile.Att med vårt solidariska arbete stödja Chiles folk i deras kamp om ett jämlikt Chile.
  • Att stödja Chiles folk i dess arbete för att utforma en ny grundlag.

Vad gör DÖTTRAR just nu?

Vi arbetar proaktivt för att skapa plattformar och demonstrationer för att stödja och visa vår solidaritet med kampen i Chile inklusive Mapuchefolket.

Vi vill uttrycka vår solidaritet med de som trots det polisiära och militära våldet fortsätter att protestera för rättvisa, jämlikhet, och kravet för att en ny grundlag ska skrivas.

Vi driver och stödjer liknande kampanjer initierade av andra organisationer som arbetar i samma anda som våran.

Vi anordnar demonstrationers varje lördag kl. 13.00 på olika platser i Stockholm året ut. 

Information

DÖTTRAR FÖR INTERNATIONELL SOLIDARITET

Org Nr: 802527-3734

Mail: @